Hội nghị khách hàng
Hội nghị khách hàng Đại lý bao tiêu Xăng dầu
tại Bangkok (Thái Lan) năm 2009
Hội nghị khách hàng Đại lý bao tiêu Xăng dầu
tại
Kuala Lumpur (Malaysia) năm 2010
Hội nghị khách hàng Tổng đại lý Xăng dầu
tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) năm 2006
Hội nghị khách hàng Đại lý bao tiêu Xăng dầu
tại Khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM) năm 2008
   
Hội nghị khách hàng Đại lý, Tổng đại lý Xăng dầu -
thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) năm 2007
Hội nghị khách hàng Đại lý bao tiêu Xăng dầu -
thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) năm 2006