Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 14 tháng 02 năm 2020 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 19380 19760 19680 19760
 - XĂNG RON95-IV 19580 19970 19890 19970
 - XĂNG E5 RON 92 -II 18500 18870 18790 18870
 - DẦU DO 0.05S 15170 15420 15170 15260
 - DẦU DO 0.005S 15220 15470 15220 15310
 - DẦU HỎA 13950 14220 14140 14220

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.