Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2018 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 22200 22640 22640 22640
 - XĂNG RON95-IV 22400 22840 22840 22840
 - XĂNG E5 RON 92 -II 20680 21090 21090 21090
 - DẦU DO 0.05S 18610 18930 18610 18700
 - DẦU DO 0.005S 18660 18980 18660 18750
 - DẦU HỎA 17080 17420 17420 17420

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.