Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2018 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 18450 18810 18730 18810
 - XĂNG RON95-IV 18650 19020 18940 19020
 - XĂNG E5 RON 92 -II 17180 17520 17440 17520
 - DẦU DO 0.05S 16250 16520 16250 16340
 - DẦU DO 0.005S 16300 16570 16300 16390
 - DẦU HỎA 15250 15550 15470 15550

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.