Giá bán lẻ

- Kể từ 17 giờ 00 phút ngày 17 tháng 7 năm 2019 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 21230 21650 21570 21650
 - XĂNG RON95-IV 21430 21850 21770 21850
 - XĂNG E5 RON 92 -II 20270 20670 20590 20670
 - DẦU DO 0.05S 16990 17280 16990 17080
 - DẦU DO 0.005S 17040 17330 17040 17130
 - DẦU HỎA 15950 16260 16180 16260

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.