Hệ thống phân phối
Hệ thống phân phối quản lý xăng dầu của Saigon Petro hiện nay gồm:
Trên 35 Tổng đại lý với hơn 1000 đại lý bán lẻ xăng dầu trải dài từ Nam Trung Bộ đến Đồng bằng Sông Cửu Long.
         
 
 Đại lý Xăng dầu Hòa Hiệp tại Bình Chánh    Cửa hàng Xăng dầu số 1 - An Dương Vương Q.5
 
 Cửa hàng Xăng dầu số 4 - Lâm Văn Bền Q.7