TIN NỘI BỘ
Thứ ba, 24 tháng 3 năm 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn đồng ý việc ngừng lưu thông trên thị trường nội địa sản phẩm dầu diesel 0,25%S (DO 0,25%S) theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ và Môi trường từ ngày 1/1/2016.

Thứ tư, 4 tháng 3 năm 2015


 

 

Chính Phủ vừa có Tờ trình số 52 lên UBTVQH đề nghị tăng thuế bảo vệ môi trường cho xăng dầu. Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57 quy định mức thuế trần cho bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng là 4.000 đồng/lít, dầu diezen là 3.000 đồng/lít.

Thứ ba, 27 tháng 1 năm 2015

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý năm 2015 áp dụng biện pháp trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 thấp hơn xăng khoáng RON 92.

Thứ tư, 17 tháng 9 năm 2014

Theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ, xăng sinh học E5-RON 92 sẽ chính thức được sử dụng tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 1/12/2014 cùng với 6 tỉnh thành khác trên cả nước. Ở thời điểm này, chưa thể hình dung phản ứng của người tiêu dùng Thủ đô với việc sử dụng loại nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường này.

Thứ sáu, 5 tháng 9 năm 2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về kinh doanh xăng dầu, trong đó quy định về giá bán xăng dầu.


Thứ ba, 11 tháng 2 năm 2014

Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá bán xăng Ron 92 hiện thấp hơn giá cơ sở 227 đồng/lít, tương tự giá bán dầu hỏa thấp hơn giá cơ sở 256 đồng/lít, giá bán dầu mazut thấp hơn 180 đồng/kg.

Thứ sáu, 20 tháng 12 năm 2013

Kể từ ngày 01/01/2014 các chai gas SP màu xám loại 48kg và loại 50kg sẽ được chiết nạp với khối lượng là 45kg LPG; các chai gas SP màu đỏ loại 12,5kg sẽ được chiết nạp với khối lượng là 12kg LPG

12