TIN NỘI BỘ

Giá xăng E5 sẽ thấp hơn xăng RON 92 từ 300 đồng/lít

Thứ ba, 27 tháng 1 năm 2015

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý năm 2015 áp dụng biện pháp trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 thấp hơn xăng khoáng RON 92.


Việc này để tạo chênh lệch giá bán xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng khoáng RON 92 từ 300 đồng/lít đến 500 đồng/lít nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng E5.

 

Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định mức trích lập cụ thể và triển khai thực hiện.

 

Ngoài ra, giao Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng khoáng, xăng E5 để có thể áp dụng ngay khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kinh doanh xăng E5 theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh xăng E5... Trên cơ sở đó đề xuất những cơ chế ưu đãi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I này.

Theo báo Pháp luật TP.HCM