QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu trước kỳ điều hành ngày 06/12/2023

Thứ tư, 6 tháng 12 năm 2023

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Tp. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 12/2023:                                              327.453    triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 06/12/2023:                                0   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 06/12/2023:                           0    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 06/12/2023:                                    327.453   triệu đồng

Theo