QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 18/11/2022

Thứ hai, 21 tháng 11 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 18/11/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 11/2022:                                             261.385   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 18/11/2022:                       4.342   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 18/11/2022:                        0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 18/11/2022:                                   265.727   triệu đồng

 

Theo