QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 31/10/2022

Thứ hai, 31 tháng 10 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 31/10/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 10/2022:                                             249.587   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 31/10/2022:                    12.872   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 31/10/2022:               1.450   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 31/10/2022:                                  261.009   triệu đồng
 

Theo