QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 20/06/2022

Thứ hai, 20 tháng 6 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 20/06/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 06/2022:                                             210.401   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 20/06/2022:                             612   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 20/06/2022:                      3.511   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 20/06/2022:                                    207.502   triệu đồng
 

Theo