QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/01/2022

Thứ hai, 10 tháng 1 năm 2022Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 01/2022:                                             187.205    triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 10/01/2022:                       4.969    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 10/01/2022:                        0    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 10/01/2022:                                   192.174    triệu đồng

Theo