QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tạm tính Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 24/12/2021

Thứ sáu, 24 tháng 12 năm 2021

Công ty TNHH Mt thành viên Du khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lp và chi s dng Qu bình n giá xăng du tm tính như sau:
 
Tn đu tháng 12/2021:                                           176.788     triu đng
Trích lp tính đến hết ngày 24/12/2021:                      7.171     triu đng
Chi s dng tính đến hết ngày 24/12/2021:                       49    triu đng
Tn đến hết ngày 24/12/2021:                                   183.910    triu đng

Theo