QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 30/9/2019

Thứ ba, 1 tháng 10 năm 2019

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính

như sau:
 
Tồn đầu tháng 9/2019:                                       157.557     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 30/9/2019:               23.619    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 30/9/2019:                 0    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 30/9/2019:                              181.176    triệu đồng

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ sáu, 14 tháng 2 năm 2020
Thứ ba, 21 tháng 1 năm 2020
Thứ tư, 15 tháng 1 năm 2020
Thứ hai, 30 tháng 12 năm 2019
Thứ hai, 23 tháng 12 năm 2019
Thứ hai, 16 tháng 12 năm 2019