TIN NỘI BỘ

thông báo

Thứ sáu, 20 tháng 12 năm 2013

Kể từ ngày 01/01/2014 các chai gas SP màu xám loại 48kg và loại 50kg sẽ được chiết nạp với khối lượng là 45kg LPG; các chai gas SP màu đỏ loại 12,5kg sẽ được chiết nạp với khối lượng là 12kg LPG

Theo SaiGon Petro