TIN NỘI BỘ

COM: Saigon Petro đăng ký mua 200,000 cp

Thứ ba, 27 tháng 8 năm 2013

 

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) đăng ký mua 200,000 cp CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) từ ngày 28/08 đến 26/09 để tăng tỷ lệ sở hữu.


Dự kiến giao dịch thành công, Saigon Petro sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4,570,170 cp lên 4,770,170 cp COM, ứng với tỷ lệ sẽ tăng từ 33.24% lên 34.69% tổng số lượng cổ phiếu COM đang lưu hành.


Trước đó từ ngày 18/03 đến 16/04 do lượng cổ phiếu bán ra ít, giá bán không phù hợp với kỳ vọng nên Saigon Petro chỉ mua được 19,520 cp trong tổng 300,000 cp COM như đã đăng ký trước đó. Sau giao dịch này, Saigon Petro nâng sở hữu lên thành 4,570,170 cp COM, tương đương 33.24% số cổ phiếu COM có quyền biểu quyết.


Được biết, ông Trần Minh Hà, Trưởng phòng Kinh doanh Saigon Petro, đại diện sở hữu 1,350,200 cp COM, ứng với 9.81% cổ phiếu lưu hành và nắm giữ vị trí Thành viên HĐQT tại COM.


Các đại diện khác gồm: ông Phạm Văn Thoại, Giám đốc Nhà máy lọc dầu Cát Lái - Saigon Petro làm Thành viên HĐQT COM và bà Trần Thị Phương Khanh, Phó phòng Tài chính - Kế toán Saigon Petro làm Thành viên BKS COM. Hai cá nhân này cùng đại diện 1.2 triệu cp COM, tương đương 8.72%.
Riêng, số lượng 819,970 cp COM mà Saigon Petro mới mua thêm từ ngày 05/07/2012 đến 16/04/2013 do Saigon Petro nắm giữ, không ủy quyền cho tổ chức hay cá nhân nào.


Theo Vietstock