QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu trước kỳ điều hành ngày 20/09/2023

Thứ năm, 21 tháng 9 năm 2023

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Tp. HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 09/2023:                                              329.043    triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 20/09/2023:                                0   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 20/09/2023:                      227    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 20/09/2023:                                    328.816   triệu đồng

Theo