QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/01/2023

Thứ ba, 10 tháng 1 năm 2023

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/01/2023 như sau:
 
Tồn đầu tháng 01/2023:                                             294.358   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 10/01/2023:                          946   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 10/01/2023:                1.142   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 10/01/2023:                                   294.162   triệu đồng
 

Theo