QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 21/08/2022

Thứ sáu, 19 tháng 8 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 21/08/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 08/2022:                                             218.191   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 19/08/2022:                    12.321   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 19/08/2022:                             triệu đồng
Tồn đến hết ngày 19/08/2022:                                  230.512   triệu đồng

 

Theo