QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 10/08/2022

Thứ năm, 11 tháng 8 năm 2022

Công ty TNHH Mt thành viên Du khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tm tính trích lp và chi s dng Qu bình n giá xăng du như sau: 

 

Tn đu tháng 08/2022:                                             218.191    triu đng

Trích lp tính đến hết ngày 10/08/2022:                       8.739    triu đng

Chi s dng tính đến hết ngày 10/08/2022                             triu đng

Tồn đến hết ngày 10/08/2022:                                   226.930   triệu đồng

Theo