QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu trước kỳ điều hành ngày 29/07/2022

Thứ sáu, 29 tháng 7 năm 2022

 

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lập và chi quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 07/2022:                                              204.185    triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 29/07/2022:                          8.920   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 29/07/2022:                         43    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 29/07/2022:                                    213.062     triệu đồng

Theo