QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 30/06/2022

Thứ sáu, 1 tháng 7 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 30/06/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 06/2022:                                             210.401   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 30/06/2022:                          613   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 30/06/2022:                6.778   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 30/06/2022:                                   204.236   triệu đồng
 

Theo