QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 20/05/2022

Thứ sáu, 20 tháng 5 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 20/05/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 05/2022:                                             203.641   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 20/05/2022:                       7.359   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 20/05/2022:                        0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 20/05/2022:                                   211.000   triệu đồng
 

Theo