QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 28/04/2022

Thứ sáu, 29 tháng 4 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 28/04/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 04/2022:                                             185.354   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 28/04/2022:                     16.838   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 28/04/2022:                        0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 28/04/2022:                                   202.192   triệu đồng

 

Theo