QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 08/04/2022

Thứ sáu, 8 tháng 4 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 08/04/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 04/2022:                                             185.354   triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 08/04/2022:                           652   triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 08/04/2022:                         0   triệu đồng
Tồn đến hết ngày 08/04/2022:                                    186.006   triệu đồng
 

Theo