QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 31/03/2022

Thứ năm, 31 tháng 3 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 31/03/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 03/2022:                                             194.227    triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 31/03/2022:                       1.993    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 31/03/2022:              10.883    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 31/03/2022:                                    185.337   triệu đồng
 

Theo