QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 18/03/2022

Thứ hai, 21 tháng 3 năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết ngày 18/03/2022 như sau:
 
Tồn đầu tháng 03/2022:                                             194.227    triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 18/03/2022:                               0    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 18/03/2022:              11.015    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 18/03/2022:                                   183.212    triệu đồng
 

Theo