QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 09/12/2021

Thứ năm, 9 tháng 12 năm 2021

 

Công ty TNHH Mt thành viên Du khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo tình hình trích lp và chi s dng Qu bình n giá xăng du tm tính như sau:
 
Tn đu tháng 12/2021:                                              176.788    triu đng
Trích lp tính đến hết ngày 09/12/2021:                           385    triu đng
Chi s dng tính đến hết ngày 09/12/2021:                      39    triu đng
Tn đến hết ngày 09/12/2021:                                   177.134    triu đng
 

Theo