QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 07/10/2021

Thứ hai, 11 tháng 10 năm 2021

 

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính

như sau:
 
Tồn đầu tháng 10/2021:                                             18.819     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 07/10/2021:                         2.026     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 07/10/2021:                       513     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 07/10/2021:                                   186.332     triệu đồng

Theo