QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 14/01/2020

Thứ tư, 15 tháng 1 năm 2020

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 01/2020:                                        207.349     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 14/01/2020:                  6.565    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 14/01/2020:            1.706    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 14/01/2020:                               212.208    triệu đồng
 

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ sáu, 14 tháng 2 năm 2020
Thứ ba, 21 tháng 1 năm 2020
Thứ hai, 30 tháng 12 năm 2019
Thứ hai, 23 tháng 12 năm 2019
Thứ hai, 16 tháng 12 năm 2019
Thứ sáu, 29 tháng 11 năm 2019