QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Từ 01/11/2019 đến 30/11/2019

Thứ hai, 23 tháng 12 năm 2019

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/11/2019 đến 30/11/2019 như sau:

 

                    

                     - Số trích lập trong kỳ:                                         12.471.863.781 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                               41.734.996 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                            4.491.136.477 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                  193.213.533.917 VND

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ sáu, 14 tháng 2 năm 2020
Thứ ba, 21 tháng 1 năm 2020
Thứ tư, 15 tháng 1 năm 2020
Thứ hai, 30 tháng 12 năm 2019
Thứ hai, 16 tháng 12 năm 2019
Thứ sáu, 29 tháng 11 năm 2019