QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 13/12/2019

Thứ hai, 16 tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 12/2019:                                         192.999    triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 13/12/2019:                   3.235    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 13/12/2019:               379    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 13/12/2019:                               195.855    triệu đồng
 

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ sáu, 14 tháng 2 năm 2020
Thứ ba, 21 tháng 1 năm 2020
Thứ tư, 15 tháng 1 năm 2020
Thứ hai, 30 tháng 12 năm 2019
Thứ hai, 23 tháng 12 năm 2019
Thứ sáu, 29 tháng 11 năm 2019