QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính việc sử dụng quỹ bình ổn từ đầu tháng 10/2019 đến hết ngày 30/10/2019

Thứ năm, 31 tháng 10 năm 2019

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính
như sau:
 

 
Tồn đầu tháng 10/2019:                    181.309     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 30/10/2019:         16.212    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 30/10/2019:    12.505    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 30/10/2019:                    185.016    triệu đồng

 

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ sáu, 14 tháng 2 năm 2020
Thứ ba, 21 tháng 1 năm 2020
Thứ tư, 15 tháng 1 năm 2020
Thứ hai, 30 tháng 12 năm 2019
Thứ hai, 23 tháng 12 năm 2019
Thứ hai, 16 tháng 12 năm 2019