QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Từ 01/09/2019 đến 30/09/2019

Thứ năm, 24 tháng 10 năm 2019

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/09/2019 đến 30/09/2019 như sau:

 

                    

                     - Số trích lập trong kỳ:                                         23.717.618.201 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                               34.224.145 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                                                 0 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                  181.309.048.412 VND

 

Theo 
TIN KHÁC:
Chủ nhật, 29 tháng 3 năm 2020
Thứ sáu, 20 tháng 3 năm 2020
Thứ sáu, 13 tháng 3 năm 2020
Thứ hai, 2 tháng 3 năm 2020
Thứ hai, 24 tháng 2 năm 2020
Thứ sáu, 14 tháng 2 năm 2020