QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 15/9/2019

Thứ hai, 16 tháng 9 năm 2019


Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 9/2019:                                     157.557    triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 15/9/2019:            10.753    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 15/9/2019:               0    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 15/9/2019:                          168.310    triệu đồng

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ năm, 21 tháng 5 năm 2020
Thứ hai, 27 tháng 4 năm 2020
Thứ ba, 21 tháng 4 năm 2020
Thứ hai, 13 tháng 4 năm 2020
Chủ nhật, 29 tháng 3 năm 2020