QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 15/8/2019

Thứ sáu, 16 tháng 8 năm 2019


Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 8/2019:                                      124.829     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 15/8/2019:              11.969    triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 15/8/2019:                 0    triệu đồng
Tồn đến hết ngày 15/8/2019:                            136.798    triệu đồng

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ tư, 16 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, 1 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, 24 tháng 9 năm 2019
Thứ hai, 16 tháng 9 năm 2019
Thứ sáu, 30 tháng 8 năm 2019
Thứ sáu, 23 tháng 8 năm 2019