QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 31/7/2019

Thứ năm, 1 tháng 8 năm 2019


 

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 7/2019:                                        90.893     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 31/7/2019:             33.440     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 31/7/2019:                0     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 31/7/2019:                            124.333    triệu đồng

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ năm, 21 tháng 5 năm 2020
Thứ hai, 27 tháng 4 năm 2020
Thứ ba, 21 tháng 4 năm 2020
Thứ hai, 13 tháng 4 năm 2020
Chủ nhật, 29 tháng 3 năm 2020