QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 31/7/2019

Thứ năm, 1 tháng 8 năm 2019


 

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 7/2019:                                        90.893     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 31/7/2019:             33.440     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 31/7/2019:                0     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 31/7/2019:                            124.333    triệu đồng

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ tư, 16 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, 1 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, 24 tháng 9 năm 2019
Thứ hai, 16 tháng 9 năm 2019
Thứ sáu, 30 tháng 8 năm 2019
Thứ sáu, 23 tháng 8 năm 2019