QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 15/07/2019

Thứ ba, 2 tháng 7 năm 2019

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 07/2019:                                  90.893     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 15/07/2019:       21.866     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 15/07/2019:           0     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 15/07/2019:                       112.759    triệu đồng
 

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ năm, 21 tháng 5 năm 2020
Thứ hai, 27 tháng 4 năm 2020
Thứ ba, 21 tháng 4 năm 2020
Thứ hai, 13 tháng 4 năm 2020
Chủ nhật, 29 tháng 3 năm 2020