QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 15/07/2019

Thứ ba, 2 tháng 7 năm 2019

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính như sau:
 
Tồn đầu tháng 07/2019:                                  90.893     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 15/07/2019:       21.866     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 15/07/2019:           0     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 15/07/2019:                       112.759    triệu đồng
 

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ tư, 16 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, 1 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, 24 tháng 9 năm 2019
Thứ hai, 16 tháng 9 năm 2019
Thứ sáu, 30 tháng 8 năm 2019
Thứ sáu, 23 tháng 8 năm 2019