QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 15/6/2019

Thứ hai, 17 tháng 6 năm 2019

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 15/6/2019 như sau:

 
Tồn đầu tháng 6/2019:                                       50.517     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 15/6/2019:              5.293     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 15/6/2019:       1.172     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 15/6/2019:                            54.638     triệu đồng

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ năm, 21 tháng 5 năm 2020
Thứ hai, 27 tháng 4 năm 2020
Thứ ba, 21 tháng 4 năm 2020
Thứ hai, 13 tháng 4 năm 2020
Chủ nhật, 29 tháng 3 năm 2020