QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Tạm tính đến hết ngày 15/6/2019

Thứ hai, 17 tháng 6 năm 2019

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro.,Ltd.) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm tính đến hết ngày 15/6/2019 như sau:

 
Tồn đầu tháng 6/2019:                                       50.517     triệu đồng
Trích lập tính đến hết ngày 15/6/2019:              5.293     triệu đồng
Chi sử dụng tính đến hết ngày 15/6/2019:       1.172     triệu đồng
Tồn đến hết ngày 15/6/2019:                            54.638     triệu đồng

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ tư, 16 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, 1 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, 24 tháng 9 năm 2019
Thứ hai, 16 tháng 9 năm 2019
Thứ sáu, 30 tháng 8 năm 2019
Thứ sáu, 23 tháng 8 năm 2019