QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU

Từ 01/05/2018 đến 31/05/2018

Thứ sáu, 22 tháng 6 năm 2018

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/05/2018 đến 31/05/2018 như sau:

 

                   

                     - Số trích lập trong kỳ:                                     16.562.768.519 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                    70.943.309 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                      27.501.274.555 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                317.975.370.193 VND

Theo 
TIN KHÁC:
Thứ năm, 25 tháng 4 năm 2019
Thứ hai, 25 tháng 3 năm 2019
Thứ hai, 25 tháng 2 năm 2019
Thứ năm, 24 tháng 1 năm 2019
Thứ hai, 24 tháng 12 năm 2018