QUỸ BÌNH ỔN GIÁ

Từ 01/12/2017 đến 21/12/2017

Thứ sáu, 26 tháng 1 năm 2018

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/12/2017 đến 31/12/2017 như sau:

 

                   

                     - Số trích lập trong kỳ:                                     21.975.930.296 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                    116.482.434 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                      38.650.580.475 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                345.421.159.128 VND


Theo 
TIN KHÁC:
Thứ sáu, 22 tháng 12 năm 2017
Thứ ba, 5 tháng 12 năm 2017
Thứ ba, 5 tháng 12 năm 2017