QUỸ BÌNH ỔN GIÁ

Từ 01/11/2017 đến 31/11/2017

Thứ sáu, 22 tháng 12 năm 2017

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương - Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigonpetro) xin thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/11/2017 đến 31/11/2017 như sau:

 

                   

                     - Số trích lập trong kỳ:                                     17.446.391.835 VND

                     - Lãi phát sinh trên số dư QBOG:                    100.753.124 VND

                     - Số sử dụng trong kỳ:                                      18.640.666.826 VND

                     - Số dư cuối kỳ:                                                361.979.326.873 VND


Theo 
TIN KHÁC:
Thứ hai, 25 tháng 3 năm 2019
Thứ hai, 25 tháng 2 năm 2019
Thứ năm, 24 tháng 1 năm 2019
Thứ hai, 24 tháng 12 năm 2018
Thứ sáu, 23 tháng 11 năm 2018
Thứ năm, 25 tháng 10 năm 2018