TIN NỘI BỘ

Bộ Tài chính yêu cầu giữ giá xăng, giảm giá dầu diesel

Thứ ba, 11 tháng 2 năm 2014

Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá bán xăng Ron 92 hiện thấp hơn giá cơ sở 227 đồng/lít, tương tự giá bán dầu hỏa thấp hơn giá cơ sở 256 đồng/lít, giá bán dầu mazut thấp hơn 180 đồng/kg.

Trước thực tế trên, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu mazut.

Đồng thời cho phép khôi phục một phần lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng, từ 0 đồng/lít lên 100 đồng/lít.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu ngừng sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng từ 100 đồng/lít xuống 0 đồng/lít. Giảm sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu hỏa, từ 220 đồng/lít xuống 40 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít).

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng dầu Diesel trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, nhưng tối thiểu không thấp hơn mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở (109 đồng/lít).

Từ 20h tối 10/2, Saigon Petro đã giảm giá bán lẻ các loại dầu Diesel (DO) xuống 110 đồng/lít, DO 0,05 %S là 22.510 đồng/lít và DO 0,25 %S 22.460 đồng/lít.  

Theo VnEconomy & Bản tin nội bộ Saigon Petro