Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo

Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại  Kho xăng dầu KCN Trà Nóc II-Cần Thơ (Áp dụng từ ngày 15/02/2024)

 

Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng Cát Lái và cầu cảng chuyên dùng Kho xăng dầu KCN Trà Nóc II-Cần Thơ

 

 Căn cứ vào mức giá neo đậu tại cảng Cát Lái và cầu cảng chuyên dùng Kho xăng dầu KCN Trà Nóc II-Cần Thơ (theo quyết định của Cục hàng hải) do lãnh đạo Công ty phê duyệt ban hành để áp dụng từ ngày 01/01/2019 theo Thông tư 54/2018/TT-BGTVT.

 

Loại phương tiện
Mức giá thu

1. Tàu thuyền hoạt động vận tải nội địa:

-   Neo buộc tại cầu, bến

15.000 VNĐ/GT/Giờ

(chưa có VAT)

2. Tàu thuyền hoạt động vận tải quốc tế:

-  Neo buộc tại cầu, bến

 

-  Tàu thuyền được lệnh rời cảng mà vẫn chiếm cầu

0,0031 USD/GT/Giờ

(chưa có VAT)

 

0,0060 USD/GT/Giờ

(chưa có VAT)