Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo

Căn cứ vào mức giá neo đậu tại cảng Cát Lái và cầu cảng chuyên dùng Kho xăng dầu KCN Trà Nóc II-Cần Thơ (theo quyết định của Cục hàng hải) do lãnh đạo Công ty phê duyệt ban hành để áp dụng từ ngày 01/01/2019 theo Thông tư 54/2018/TT-BGTVT.

 

Loại phương tiện
Mức giá thu

1. Tàu thuyền hoạt động vận tải nội địa:

-   Neo buộc tại cầu, bến

15.000 VNĐ/GT/Giờ

(chưa có VAT)

2. Tàu thuyền hoạt động vận tải quốc tế:

-  Neo buộc tại cầu, bến

 

-  Tàu thuyền được lệnh rời cảng mà vẫn chiếm cầu

0,0031 USD/GT/Giờ

(chưa có VAT)

 

0,0060 USD/GT/Giờ

(chưa có VAT)