Retail price

Kể từ 15 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2023 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loai tại các cửa hàng bán lẻ trực thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro như sau:

       
 MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ
VÙNG 1 tỉnh Kien Giang Huyện Tuy Phong, tỉnh Binh Thuan*
 -  RON95-III 22320 22620 22690
 -  RON95-IV 22520 22820 22890
-    E5 RON92-II 21290 21590 21660
 -  DO 0.05S 19720 20050 20100
 -  DO 0.005S 19770 20100 20150
 - Kerosel oil
20920 21250 21300


Ghi chú :   vùng 1 bao gồm các tình, TP: Ho Chi Minh City, Ba Ria Vung Tau, Binh Thuan (ngoại trừ huyện Tuy Phong), Binh Duong, Long An, Tay Ninh, Dong Thap, Ben Tre, Tien Giang, Vinh Long , Tra Vinh, Can Tho, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Dong Nai, Binh Phuoc .

 

*Binh Thuan: huyện Tuy Phong.

.