Retail price

Kể từ 16 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2023 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loai tại các cửa hàng bán lẻ trực thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro như sau:

       
 MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ
VÙNG 1 tỉnh Kien Giang Huyện Tuy Phong, tỉnh Binh Thuan*
 -  RON95-III 25740 26040 26110
 -  RON95-IV 25940 26240 26310
-    E5 RON92-II 24190 24490 24560
 -  DO 0.05S 23590 23920 23970
 -  DO 0.005S 23640 23970 24020
 - Kerosel oil
23810 24140 24190


Ghi chú :   vùng 1 bao gồm các tình, TP: Ho Chi Minh City, Ba Ria Vung Tau, Binh Thuan (ngoại trừ huyện Tuy Phong), Binh Duong, Long An, Tay Ninh, Dong Thap, Ben Tre, Tien Giang, Vinh Long , Tra Vinh, Can Tho, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Dong Nai, Binh Phuoc .

 

*Binh Thuan: huyện Tuy Phong.

.