Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2022 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 22700 23050 23100 23150
 - XĂNG RON95-IV 22900 23250 23300 23350
 - XĂNG E5 RON 92 -II 21670 22000 22070 22100
 - DẦU DO 0.05S 23210 23570 23610 23670
 - DẦU DO 0.005S 23260 23620 23660 23720
 - DẦU HỎA 23560 23930 23960 24030


Ghi chú
:

 

- Giá bán lẻ xăng dầu trên là giá tối đa, đã bao gồm các khoản thuế GTGT và thuế môi trường.

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.