Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2019 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 21590 22020 21940 22020
 - XĂNG RON95-IV 21790 22220 22140 22220
 - XĂNG E5 RON 92 -II 20480 20880 20800 20880
 - DẦU DO 0.05S 17610 17910 17610 17700
 - DẦU DO 0.005S 17660 17960 17660 17750
 - DẦU HỎA 16420 16740 16660 16740

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.