Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 04 năm 2018 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 20500 20910 20910 20910
 - XĂNG RON95-IV 20700 21110 21110 21110
 - XĂNG E5 RON 92 -II 18930 19300 19300 19300
 - DẦU DO 0.05S 16350 16620 16350 16440
 - DẦU DO 0.005S 16400 16670 16400 16490
 - DẦU HỎA 15080 15380 15380 15380

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.