Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 02 tháng 03 năm 2019 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III  18540 18910  18830 18910
 - XĂNG RON95-IV  18740  19110  19030  19110
 - XĂNG E5 RON 92 -II  17210  17550  17470  17550
 - DẦU DO 0.05S  15860  16120  15860  15950
 - DẦU DO 0.005S  15910  16170  15910  16000
 - DẦU HỎA  14880  15170  15090  15170

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.