Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 7 năm 2020 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 14970 15260 15180 15260
 - XĂNG RON95-IV 15170 15470 15390 15470
 - XĂNG E5 RON 92 -II 14400 14680 14600 14680
 - DẦU DO 0.05S 12390 12580 12390 12480
 - DẦU DO 0.005S 12440 12630 12440 12530
 - DẦU HỎA 10270 10470 10390 10470

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.