Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2020 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 15350 15650 15570 15650
 - XĂNG RON95-IV 15550 15860 15780 15860
 - XĂNG E5 RON 92 -II 14490 14780 14700 14780
 - DẦU DO 0.05S 11430 11600 11430 11520
 - DẦU DO 0.005S 11480 11650 11480 11570
 - DẦU HỎA 10130 10330 10250 10330

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.