Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 21770 22200 22200 22200
 - XĂNG RON95-IV 21970 22400 22400 22400
 - XĂNG E5 RON 92 -II 20230 20630 20630 20630
 - DẦU DO 0.05S 18120 18430 18120 18120
 - DẦU DO 0.005S 18170 18480 18170 18260
 - DẦU HỎA 16680 17010 17010 17010

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.