Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2020 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 20910 21320 21240 21320
 - XĂNG RON95-IV 21110 21530 21450 21530
 - XĂNG E5 RON 92 -II 19840 20230 20150 20230
 - DẦU DO 0.05S 16540 16820 16540 16630
 - DẦU DO 0.005S 16590 16870 16590 16680
 - DẦU HỎA 15530 15840 15760 15840

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.