Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 03 tháng 02 năm 2018 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 20380 20780 20780 20780
 - XĂNG RON95-IV 20580 20990 20990 20990
 - XĂNG E5 RON 92 -II 18670 19040 19040 19040
 - DẦU DO 0.05S 15950 16210 15950 16040
 - DẦU DO 0.005S 16000 16270 16000 16090
 - DẦU HỎA 14560 14850 14850 14850

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.