Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2019 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 20140 20540 20460 20540
 - XĂNG RON95-IV 20340 20740 20660 20740
 - XĂNG E5 RON 92 -II 19110 19490 19410 19490
 - DẦU DO 0.05S 16200 16470 16200 16290
 - DẦU DO 0.005S 16250 16520 16250 16340
 - DẦU HỎA 15360 15660 15580 15660

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.