Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 13120 13380 13300 13380
 - XĂNG RON95-IV 13320 13580 13500 13580
 - XĂNG E5 RON 92 -II 12400 12640 12560 12640
 - DẦU DO 0.05S 10740 10900 10740 10830
 - DẦU DO 0.005S 10790 10950 10790 10880
 - DẦU HỎA 8750 8920 8840 8920

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.