Giá bán lẻ

- Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2019 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro tại các vùng như sau:

 

        Đơn vị : Đồng / lít 
MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ  GIÁ BÁN LẺ GIÁ BÁN LẺ 
  VÙNG 1 Kiên Giang Bình Thuận* Khánh Hòa
 - XĂNG RON95-III 20790 21200 21120 21200
 - XĂNG RON95-IV 20990 21400 21320 21400
 - XĂNG E5 RON 92 -II 19500 19890 19810 19890
 - DẦU DO 0.05S 15960 16220 15960 16050
 - DẦU DO 0.005S 16010 16270 16010 16100
 - DẦU HỎA 14960 15250 15170 15250

Ghi chú
:

Vùng 1 gồm các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (trừ huyện Tuy Phong), Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước.


*Bình Thuận huyện Tuy Phong.