ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Nhằm phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường khu vực phía Nam và Nam Trung bộ, hiện nay, Saigon Petro đã và đang triển khai thực hiện các dự án lớn:

Nâng cấp công nghệ Nhà máy lọc Dầu Cát Lái để sản xuất sản phẩm xăng có chất lượng cao.
Tiến hành cổ phần hóa mảng khí đốt hóa lỏng (Gas) của Công ty.
Phát triển thêm các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty.
Phát triển các trạm nạp gas cho xe taxi.
Sản xuất nhiên liệu sinh học và hóa chất phục vụ ngành dầu khí.
Nâng sức chứa kho LPG tại Cát Lái thêm 2000 tấn.
Nâng sức chứa kho xăng dầu Cát Lái thêm 19.000m3.
Xây dựng trung tâm nghiên cứu chế biến xăng dầu tại Bình Triệu.